X
تقـــویم اجـرایی نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی
جهت مشاهده تقویم اجرایی جشنواره کلیک نمایید.

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

در سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و همچنین برنامه درسی ملی به تولید محتوای چندرسانه‌ای متناسب با نیاز دانش‌آموزان و معلمان، استفاده هوشمندانه از آن و تنوع‌بخشی به مراكز یادگیری توجه ویژه شده است.
رویكردهای جدید آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری، زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش‌آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست‌های دیگری هستند که باید آن‌ها را در راستای توانمندسازی مدرسه جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.

وزارت آموزش و پرورش
 
 

 

دریافت فایل با کیفیت پوستر جشنواره

مناسب برای وب

دریافت فایل با کیفیت پوستر جشنواره

مناسب برای چاپ

 
هجری شمسی
۴ مهر ۱۳۹۹
هجری قمری
۷ صفر ۱۴۴۲
میلادی
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰