X
تقـــویم اجـرایی نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی
جهت مشاهده تقویم اجرایی جشنواره کلیک نمایید.

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

در سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و همچنین برنامه درسی ملی به تولید محتوای چندرسانه‌ای متناسب با نیاز دانش‌آموزان و معلمان، استفاده هوشمندانه از آن و تنوع‌بخشی به مراكز یادگیری توجه ویژه شده است.
رویكردهای جدید آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید مواد و رسانه‌های یادگیری، زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد، منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش‌آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست‌های دیگری هستند که باید آن‌ها را در راستای توانمندسازی مدرسه جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.

وزارت آموزش و پرورش
 
 

 

دریافت فایل با کیفیت پوستر جشنواره

مناسب برای وب

دریافت فایل با کیفیت پوستر جشنواره

مناسب برای چاپ

 
هجری شمسی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
هجری قمری
۲۴ ذیحجه ۱۴۴۱
میلادی
۱۴ آگوست ۲۰۲۰