X
برگزیدگان استان یزد

برگزیدگان استان یزد

29 مرداد، 1397

اسامی برگزیدگان هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی استان یزد به شرح زیر اعلام می‌شود.


1.

نام و نام خانوادگی صاحب اثر / صاحبان اثر: علیرضا دادآفرین   

عنوان محصول: سفر انرژی علوم ششم

نحوه شرکت: انفرادی

بخش: دانش آموزی

کاندید برگزیده کشوری در بخش خودآموز ومکمل آموزشی


2.

نام و نام خانوادگی صاحب اثر / صاحبان اثر: محمد مهدی رعیتی شوازی

عنوان محصول: آموزش نماز

نحوه شرکت: انفرادی

بخش: دانش آموزی

کاندید برگزیده کشوری در بخش پرورشی تربیتی 


3.

نام و نام خانوادگی صاحب اثر / صاحبان اثر: فاطمه فلاح زاده - محبوبه  مشتاقیان ابرقویی 

عنوان محصول: آموزش وضو

نحوه شرکت: گروهی

بخش: دانشجو معلمان- دانش‌آموزی

کاندید برگزیده کشوری در بخش خودآموز و مکمل آموزشی


4.

نام و نام خانوادگی صاحب اثر / صاحبان اثر: روح اله پورصالح

عنوان محصول: هوش وسرعت

نحوه شرکت: انفرادی

بخش: فرهنگیان

کاندید برگزیده کشوری در بخش اجزا سرگرمی


5.

نام و نام خانوادگی صاحب اثر / صاحبان اثر: مریم سادات فخیم پور

عنوان محصول: مفهوم ضرب

نحوه شرکت: انفرادی

بخش: فرهنگیان

کاندید برگزیده کشوری در بخش خودآموز


6.

نام و نام خانوادگی صاحب اثر / صاحبان اثر: سمانه قادری

عنوان محصول: علوم اول دنیای جانوران 

نحوه شرکت: انفرادی

بخش: فرهنگیان

کاندید برگزیده کشوری در بخش خودآموز - مکمل آموزشی
لیست کامل اسامی محصولات برگزیده و قابل تقدیر را در فایل زیر مشاهده نمایید.

مطالب مرتبط