X
جشنواره تولید محتوای الکترونیکی ویژه دانش آموزان و معلمان برگزار می شود

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی ویژه دانش آموزان و معلمان برگزار می شود

26 خرداد، 1396

به گزارش ایرنا از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این جشنواره اهدافی چون توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندی های معلمان و دانش آموزان، تولید مواد و رسانه های یادگیری متناسب، توانمندسازی مدرسه و ایجاد زمینه مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی خاص برای دانش آموزان با نیازهای ویژه را دنبال می کند.

هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی دانش آموزان و معلمان در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در قالب سه گروه دانش آموزان، معلمان و دانشجو معلمان با هم به رقابت می پردازند.

خلاقانه بودن، متناسب بودن آثار با اهداف بیان شده در برنامه های درسی، واگذار نکردن امتیاز آثار به ارگان های دولتی یا خصوصی و قابلیت نصب و اجرا بودن آثار ارسالی از جمله شرایط فنی و اختصاصی آثار تولیدی شرکت کننده در این جشنواره است.

تولید درس‌ افزارهای آموزشی صرفا متناسب با موضوعات کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، متوسطه اول و پایه دهم، تولید اجزای آموزشی متناسب با موضوعات کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، متوسطه اول و پایه دهم، تولید نرم‌افزارهای پرورشی و قرآنی در حوزه‌ آموزش ‌و پرورش،‌ تولید نرم‌افزارها در حوزه تربیت‌بدنی، سلامت و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی و تولید نرم‌افزارهای بازی و سرگرمی آموزشی با تاکید بر مفاهیم کتاب‌های درسی، محورهای تعیین شده برای این جشنواره است.

در فراخوان جشنواره تولید محتوای الکترونیکی همچنین اشاره شده است که موضوعات خاص مدارس استثنایی از طریق سامانه رشد و سامانه سازمان آموزش‌ و پرورش استثنایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در فراخوان به شبکه ملی مدارس ایران رشد به نشانی https://ecf.roshd.ir مراجعه کنند.