استانداردها

ویژگی های فایل گرافیکی:
ویژگی مقدار
1 وضوح تصویر نسخه وب: 96dpi
2 مدل رنگی نسخه وب: RGB
3 پروفایل رنگی پیشنهادی sRGB
4 عنوان عنوان فارسی مناسب
5 نام فایل با حروف انگلیسی باشد
6 فرمت یا قالب فایل JPG یا PNG
7 حجم فایل حداکثر 5mb
8 ابعاد 100 cm × 70 cm
70 cm × 50 cm
60 cm × 45 cm
29.7 cm × 42 cm
ویژگی های فایل صوتی:
ویژگی مقدار
صوت
1 حالت کانال Stereo
2 نرخ نمونه برداری صوتی 48kHz یا 96kHz
3 نرخ بیتی حداقل 128Kbps پیشنهادی: 384Kbps
4 پهنای باند 50-18 kHz
5 نسبت سیگنال به نویز 64 dB
6 کدک صوتی AAC
7 حجم فایل حداکثر 20MB
تصویر فایل صوتی
1 فرمت یا قالب فایل JPG یا PNG
2 ابعاد حداقل: 1400px × 1400px
حداکثر: 3000px × 3000px
3 نسبت ابعاد 1:1
4 وضوح 72dpi یا 96dpi
5 مدل رنگی RGB
6 پروفایل رنگی پیشنهادی sRGB
سایر
1 عنوان عنوان فارسی مناسب
2 نام فایل با حروف انگلیسی باشد
3 فرمت یا قالب فایل Mp3
4 نویز بدون نویز و صدای محیطی
ویژگی های فایل ویدئویی:
ویژگی مقدار
ویدئو
1 ابعاد حداقل 1280px × 720px
پیشنهادی: 1920px × 1080px یا بالاتر
2 نسبت ابعاد 16:9
3 نرخ فریم 25 Fps
4 نرخ بیتی 10 Mbps
5 کدک ویدئویی H.264 یا H.265
6 مد رنگی PAL
7 حجم فایل حداکثر 100MB
8 مدت زمان (duration) حداکثر 10 دقیقه
صوت
1 حالت کانال Stereo
2 نرخ نمونه برداری صوتی 44.1 kHz
3 نرخ بیتی حداقل 128Kbps – پیشنهادی: 384Kbps
4 کدک صوتی AAC
سایر
1 عنوان عنوان فارسی مناسب
2 نام فایل با حروف انگلیسی باشد
3 فرمت یا قالب فایل Mp4 بر پایه HTML5
ویژگی های فایل های پویانمایی (پویانمائی) و گرافیک متحرک (موشن گرافی):
ویژگی مقدار
ویدئو
1 ابعاد حداقل 1280px × 720px
پیشنهادی: 1920px × 1080px یا بالاتر
2 نسبت ابعاد 16:9
3 نرخ فریم 25 Fps
4 نرخ بیتی 6.5 Mbps
5 کدک ویدئویی H.264 یا H.265
6 حجم فایل حداکثر 100MB
7 مدت زمان (duration) حداکثر 10 دقیقه
صوت
1 حالت کانال Stereo
2 نرخ نمونه برداری صوتی 44.1 kHz
3 نرخ بیتی حداقل 128Kbps – پیشنهادی: 384Kbps
4 کدک صوتی AAC
سایر
1 عنوان عنوان فارسی مناسب
2 نام فایل با حروف انگلیسی باشد
3 فرمت یا قالب فایل Mp4 بر پایه HTML5
4 نویز بدون نویز و صدای محیطی
15875-6568
نشانی دبیرخانه: نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۶۶
11th.ecf@roshd.ir